ญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเรื่อง “ห้ามผิวปากตอนกลางคืน”

ญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเรื่อง “ห้ามผิวปากตอนกลางคืน” เหมือนกันหรือ?!

ตอนเด็ก ๆ เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า “ห้ามผิวปากตอนกลางค […]