ทำไมคนญี่ปุ่นพูดภาษาจีนไม่ได้ ทั้งที่ใช้ตัวอักษรจีนเป็นคันจิ ?

ทำไมคนญี่ปุ่นพูดภาษาจีนไม่ได้ ทั้งที่ใช้ตัวอักษรจีนเป็นคันจิ ?

คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหลายคนคงจะคิดว่าการเรียนคันจิเป็นเ […]