เดือนแห่งสายฝนทั้งที แต่ชื่อเดือนมิถุนายนแบบญี่ปุ่นโบราณ

เดือนแห่งสายฝนทั้งที แต่ชื่อเดือนมิถุนายนแบบญี่ปุ่นโบราณกลับแปลว่า “ไม่มีน้ำ” ?

ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำ ๆ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนาย […]